×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Psikolojik danışma bireyin kendisini tanıyabilmesi ve tüm yönleriyle olduğu gibi kabul edebilmesi, problemlerini çözebilmesi,  kendisine uygun gerçekçi kararlar alabilmesi, sahip olduğu tüm gizil güçlerini gerçekleştirebilmesi ve çevresiyle dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlayabilmesi için uzman kişilerce bireye sunulan bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecidir.

Psikolojik danışmanlar, sorunlarınızı nasıl çözeceğiniz konusunda size yol gösteren ve öğüt veren kişiler değildir. Psikolojik danışmanlar, danışma süreci içinde sizin koyduğunuz hedeflere ulaşmanız, çeşitli konularda sağlıklı karar vermeniz ya da sorunlarınızı çözmeniz konusunda size yardımcı olan kişilerdir. Psikolojik danışmaya başvurmak, bir güçsüzlük belirtisi değildir. Tam tersi psikolojik danışmaya başvuran kişiler, yaşamlarından ve kendilerinden sorumlu olduklarının farkında olan ve yaşadıkları zorlukları çözmek için ilk adımı atmış olan kişilerdir.

Bireysel Görüşmeler:

Psikolojik Danışma kapsamında verilen hizmetlerden birisi bireysel görüşmelerdir. Öğrenci bireysel görüşme isteğinde bulunduğunda, başvurduğu uzman ve öğrencinin programına uygun olarak ortak bir görüşme günü ve saati belirlenir. İlk görüşmede öğrenci psikolojik danışma süreci ve gizlilik ilkesi ile ilgili bilgilendirilir. İlk 1-2 görüşme ile öğrenciden sorunu ile ilgili bilgi alınır ve üzerinde çalışılacak noktalar ortaklaşa belirlenir. Sonraki görüşmelerde bu noktalar doğrultusunda işbirliğine dayalı ortak ve planlı bir çalışma yürütülür. Süreç içerisinde uzmanın yetki alanını aşan ya da öğrencinin yaşamını tehdit eden herhangi bir durum söz konusu olduğunda öğrenci ilgili konunun uzmanına (özellikle üniversite hastaneleri tercih edilerek) yönlendirilir ve bundan sonraki süreç, öğrencinin de bilgisi dâhilinde,  ilgili uzmanla işbirliği içerisinde sürdürülür.

Bireysel görüşmeler, 50 dakikalık oturumlar halinde haftada bir kez olarak planlanır. Toplam görüşme sayısı öğrencinin gereksinimine veya merkezin o dönemki işleyiş kurallarına göre belirlenir. Görüşmelerin sonlandırılmasına öğrenci ile uzman birlikte karar verir. Öğrenci gereksinim duyduğunda yeniden PDRM’ye başvurabilir.

Grup Çalışmaları:

Öğrencilerimizin istek ve gereksinimlerine göre etkileşim grubu ve sorun odaklı (örneğin mükemmeliyetçilik, performans kaygısı gibi) grup çalışmaları planlanır. Uzmanlarca bu tür çalışmalardan yarar sağlayabileceği düşünülen 10-12 kişilik gruplar oluşturulur. Grup çalışmaları genellikle haftada bir gün, 1,5 saatlik oturumlar biçiminde yapılır ve en az bir dönem boyunca sürdürülür.

Grup çalışmalarının başlama tarihleri ve amacı PDRM tarafından bu sayfa üzerinden önceden duyurulur. Gruplardan herhangi birine PDRM’ye başvurarak kayıt yaptırılabilir.